هتل بین المللی ارغوان

هتل مجلل بین المللی واقع در ﺟوار ﺣرم ﻣطﮭر اﻣﺎم رﺿﺎ (ع)
دانلود کاتالوگ

چرا هتل ارغوان؟

تعداد واحد

دارای 107 اتاق

تعداد تختخواب

313 تخت با امکان نصب 53 تختخواب اضافه

امکانات اصلی

رستوران و صبحانه خوری ، سالن اجتماعات و کنفرانس ، روف گاردن ، ...

زیربنا هتل

26050 متر مربع

تعداد طبقات

داری 18 طبقه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ، ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ و ﺳﯿﺰده ﻃﺒﻘﻪ روی ﻫﻤﮑﻒ

سال بهره برداری

بهار 1400

آشنایی با پروژه

اﯾن ﭘروژه در ﺟوار ﺣرم ﻣطﮭر اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) در ﺑﻠوار وﺣدت، ﺑﻠوار اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن به ﻣﺳﺎﺣت ﻋرصه ﺣدود 1500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺣﺪود 20650 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در18 ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ، ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ و ﺳﯿﺰده ﻃﺒﻘﻪ روی ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پلان های مجموعه

3

طبقه سوم

اقامتی و روف گاردن

2

طبقه دوم

رستوران و صبحانه خوری

1

طبقه اول

لابی و اداری

13

طبقه سیزدهم

سالن اجتماعات و کنفرانس

12

طبقه دوازدهم

سرویس بهداشتی و سالن اجتماعات

4

طبقه چهارم تا یازدهم

اقامتی

تصاویری از پروژه

ویدئو معرفی

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید